Mostostal Warszawa z nowym kontraktem

Oddział Południowy Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Janusza Stanaszka podpisał umowę na realizację prac przy obiektach stacji uzdatniania wody (SUW) w Opolu. Inwestycję na zlecenie PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole realizuje spółka Instal Warszawa SA. Mostostal Warszawa będzie prowadził prace podwykonawcze na kwotę 29,3 mln zł.

W ramach podpisanej umowy Mostostal Warszawa wykona roboty żelbetowe stanu surowego obiektów stacji, a także zrealizuje dostawę i montaż prefabrykowanych słupów i płyt stropowych ostatnich kondygnacji. Oprócz tego Mostostal Warszawa jest odpowiedzialny za ściany murowane oraz ocieplenie i pokrycie dachów na budynkach SUW.

Prace będą prowadzone pod kierownictwem Jacka Mgleja, głównie w okresie zimowym, w trzech obiektach (budynek koagulacji i filtracji z systemem szczelinowym, budynek filtrów pośpiesznych ze stacją oraz budynek pompowni wody uzupełniającej). Termin realizacji został przewidziany na czerwiec 2016 r.

Docelowo nowa instalacja uzdatniania wody będzie dostarczać ok. 180 000 m3  wody do bloków energetycznych elektrowni Opole (zarówno tych eksploatowanych, jak i tych właśnie powstających). Jest to wielkość odpowiadająca dobowemu przygotowaniu wody przez wodociągi warszawskie. Stacja ma zostać oddana do użytku w maju 2018 r.

Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją 
i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Wróć