Mostostal Warszawa SA zakontraktował dostawę 29 tysięcy ton konstrukcji stalowej do budowy bloków energetycznych w Opolu!

Mostostal Power Development, spółka celowa Mostostal Warszawa SA, powołana do realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, w związku z realizacją kolejnych etapów inwestycji wybrała podwykonawców na dostawę konstrukcji stalowej budynków kotłowni, bunkrowni i podgrzewacza powietrza. Ilość zakontraktowanej konstrukcji stalowej wynosi około 29 tysięcy ton, a łączna wartość podpisanych umów to ponad 230 mln złotych brutto.    


Realizowana przez Mostostal Warszawa budowa bloków energetycznych w Elektrowni Opolu nie zwalnia tempa – po zakończonym przed czasem betonowaniu płyty fundamentowej bloku nr 5 i skończonym betonowaniu ścian ostatniego z czterech pylonów komunikacyjnych  przyszedł czas na kontraktację konstrukcji stalowych w zakresie dostawy i montażu. Ogromna skala inwestycji wymagała zdywersyfikowania dostaw od różnych podwykonawców. W ramach podpisanych 6 maja br. umów większość prac będzie realizowana przez Grupę Kapitałową Mostostalu Warszawa SA, czyli Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA. Pozostali dostawcy to Mostostal Słupca Sp. z o.o. Sp. J. i Vitkovice Power Engineering, a.s. Dodatkowo Mostostal Kielce wykona montaż konstrukcji nośnej kotła wraz z rusztem i konstrukcji części budynku kotłowni.

Zgodnie z umowami dostawa konstrukcji stalowych rozpocznie się w lipcu 2015 roku i potrwa do stycznia 2017 roku. Łączna ilość zakontraktowanych konstrukcji stalowych wynosi około 29 tysięcy ton. Wartość podpisanych umów to ponad 230 mln złotych brutto.W imieniu Mostostalu umowę podpisali Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu ds. Finansowych.

„Realizowane przez Mostostal Warszawa prace w Elektrowni Opole wyprzedzają zakładany harmonogram, zakończyliśmy niedawno dwa z kluczowych etapów inwestycji, czyli betonowanie płyty fundamentowej bloku nr 5 i betonowanie ścian nośnych ostatniego z czterech pylonów komunikacyjnych. O skali inwestycji świadczą liczby: podczas pięciu dni intensywnych prac płyta fundamentowa o wymiarach 78x83 m została wypełniona warstwą betonu od 3 do 3,8 m grubości. Natomiast  betonowanie ostatniego z czterech pylonów trwało łącznie 38 dni „netto”, a średnia prędkość ślizgu wynosiła 3,42 m/dobę – to dla nas duży powód do satysfakcji, ponieważ skala betonowania i prowadzonych zgodnie z planem prac, jest obecnie jedną z największych w Europie” – powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z ramienia Grupy Mostostal Warszawa.

Rok 2015 to czas intensywnych prac budowlanych przy rozbudowie Elektrowni Opole. W 2016 roku będę dominować prace montażowe, m.in. kotłowni, części ciśnieniowej kotła oraz instalacji pozablokowych.

„W związku z intensyfikacją prac budowalnych w Elektrowni Opole będziemy zlecać montaż pozostałej części konstrukcji stalowej kotłowni bloków nr 5 i 6. W chwili obecnej finalizujemy również proces negocjacji na montaż pierwszego pakietu części ciśnieniowej kotłów. Przewidujemy, że proces wyboru podwykonawcy zakończy się  w przeciągu najbliższych kilku dni”. – dodał Waldemar Borowiecki, Z-ca Dyrektora Projektu Opole, Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji.

Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce
Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Blisko siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Wróć