Mostostal Warszawa drugi rok z rzędu doceniony przez FOB

Jak pokazuje Raport Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu społeczna działalność firm zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. W tym najbardziej prestiżowym przeglądzie CSR, zostały uwzględnione trzy praktyki Mostostal Warszawa. Spółka konsekwentnie rozwija potencjał innowacji, opierając się o ogólnospołeczne wartości i cele zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki to jedyna publikacja w Polsce, która ukazuje aktywności społeczne firm. Zawiera przykłady praktyk realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku, dając tym samym najbardziej wszechstronny obraz społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Ogłoszenie wyników raportu odbyło się 30 marca br. w zrewitalizowanym przez Mostostal Warszawa kompleksie starych kamienic – Centrum Kreatywności Targowa.

15. jubileuszowe wydanie raportu prezentuje 3 dobre praktyki Mostostal Warszawa. Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny umieściło w zestawieniu działalność badawczo-rozwojową, spółki. W strukturach firmy od lat funkcjonuje Dział Badań i Rozwoju będący pierwszą tego typu jednostką w Polsce. Zespół R&D wytycza nowe ramy współpracy dla przedsiębiorstw przemysłowych działając w tandemie z jednostkami naukowymi. Inżynierowie Mostostalu Warszawa pracują przy międzynarodowych projektach m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań budowlanych dotyczących energooszczędności, zrównoważonego budownictwa i innowacyjnych materiałów budowlanych.

Najbardziej doniosłym dokonaniem Mostostal Warszawa na polu innowacji jest opracowanie technologii budowy mostów z kompozytów FRP, która może się przyczynić do poprawy jakości polskiej infrastruktury drogowej. W latach 2016-2017 firma wybudowała dwa unikatowe obiekty: mosty w Błażowej i Nowej Wsi, zlokalizowane na Podkarpaciu. Rozpatrując wytrzymałość tych konstrukcji pod kątem tzw. cyklu życia obiektu, okazuje się, że kompozytowe przeprawy są wytrzymalsze, trwalsze i odporniejsze na niszczenie w czasie niż obiekty wykonane np. ze stali. Przekłada się to np. na mniejsze koszty eksploatacji.

Ostatnią praktyką zaprezentowaną w raporcie są warsztaty ekologiczne prowadzone w szkołach podstawowych przez pracowników Mostostal Warszawa. Edukacyjne lekcje w ramach tzw. Wolontariat Day pomogły zrozumieć uczniom wiele zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Interaktywne gry i zabawy oraz motyw bajkowego herosa zrównoważone z wiedzą – taki był przepis na przygotowanie scenariusza zajęć. Wolontariusze korzystali z autorskich materiałów. Warsztaty wpisują się w misję edukacyjną spółki, która do tej pory była realizowana na płaszczyźnie akademickiej (kształcenie studentów) oraz badawczej (współpraca z jednostakmi naukowymi.)

Dobre praktyki w raporcie zostały zestawione w siedmiu obszarach, według normy ISO 26000 (ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej). W tym roku po raz pierwszy publikacja pokazuje również związek każdej praktyki z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Wróć