Grupa Mostostal Warszawa poprawia wyniki oraz płynność.

Grupa Mostostal Warszawa opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za pierwszy kwartał 2015 roku, podtrzymując tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym kwartale 2014 roku.
Efektywne działania podejmowane przez Mostostal Warszawa SA oraz spółki zależne przyczyniły się do poprawy wyników Grupy Mostostal Warszawa. Należy w tym miejscu podkreślić wzrost stanu środków pieniężnych do kwoty 240 mln PLN, których poziom na koniec marca 2015 przewyższał o 8 mln PLN zadłużenie finansowe Grupy, które wyniosło 232 mln PLN.

 

03.2015

12.2014

zmiana

 

03.2015

12.2014

zmiana

Środki pieniężne

239.937

202.294

119%

Zadłużenie finansowe netto

-8.079

50.143

-116%


Środki pieniężne zwiększyły się o 38 mln PLN. Wzrost ten zanotowano przede wszystkim na działalności operacyjnej Grupy (plus 43 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży środków trwałych (plus 4 mln PLN). W I kwartale 2015 r. Grupa dokonała spłaty zadłużenia finansowego w kwocie 9 mln PLN.

„Poprawa wyników Grupy i spółki dominującej Mostostal Warszawa umożliwia rozszerzenie współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie linii gwarancyjnych
i kredytowych, niezbędnych do pozyskiwania oraz realizacji nowych kontraktów
w sektorach takich, jak: budownictwo ogólne, ekologiczne, infrastrukturalne czy energetyczne. W ostatnim okresie Mostostal Warszawa S.A. podpisał umowy na linie gwarancyjne z TUiR Warta S.A. oraz Generali S.A. na łączną kwotę 50 mln PLN” – powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Mostostal Warszawa.
Grupa zanotowała obroty skonsolidowane na poziomie 239 mln PLN i wypracowała wynik EBITDA w kwocie 16,8 mln PLN. Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 3,1 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 2,4 mln PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa zanotowała stratę netto na poziomie 5,8 mln PLN.  
Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. kapitał własny Grupy wynosił 171 mln PLN. Na koniec I kwartału Grupa zatrudniała 1.462 pracowników, tj. o 30 osób mniej  w porównaniu do 31.12.2014 r.
Na koniec pierwszego kwartału 2015 r. portfel zamówień osiągnął poziom 2.991 mln PLN. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych w Opolu wyniosło 9% i jest ono zgodne z założeniami spółki.
Cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o 100% w przeciągu ostatniego roku. Zarząd spółki przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji w całym 2015 roku.

Więcej informacji:
Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy
Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Blisko siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją
i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Wróć