Bezpieczeństwo – Podaj dalej!

Choć na co dzień konkurujemy ze sobą o kontrakty i klientów, jest jeden temat, który od lat jednoczy firmy budowlane w Polsce: bezpieczeństwo. Mostostal Warszawa i jedenastu generalnych wykonawców w Polsce postanowili działać razem. Wkrótce rozpocznie się największa wspólna inicjatywa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 8 do 14 maja.

Tydzień Bezpieczeństwa to największa, wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy na polskim rynku, którą już po raz czwarty organizują firmy tworzące Porozumienie. Jak co roku towarzyszy mu wiele aktywności, takich jak: pokazy sprzętu, szkolenia, ćwiczenia, prelekcje np. ewakuacja budowy przez straż pożarną, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia z bezpiecznego rozładunku na placu budowy.

Tydzień Bezpieczeństwa to wielkie i ważne wydarzenie w branży budowlanej w Polsce. W poprzednich edycjach, co roku udział brało ponad 30 tysięcy pracowników naszych i naszych podwykonawców na budowach w całej Polsce. Hasło tegorocznego tygodnia to „Bezpieczeństwo - Podaj dalej!”. Przez te 7 dni pracownicy wezmą udział w serii szkoleń i pokazów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie.

– Tegoroczne hasło Tygodnia Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo – podaj dalej” przypomina nam o odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również inne osoby obecne na budowie. Do tej pory działania Porozumienia były skierowane do pracowników fizycznych i to im głównie miały uzmysławiać, że spychanie zasad BHP na drugi plan stwarza śmiertelne zagrożenia. Jednak w myśl zasady, że przykład idzie z góry, w tym roku chcemy się również skupić na tym, jak kwestie bezpieczeństwa są traktowane i rozumiane przez pracowników wyższego szczebla: kierownictwo i nadzór budowy. Zwiększona dbałość o zasady BHP na każdym poziomie pracowniczej hierarchii, zbliża nas do spełnienia wizji zero wypadków śmiertelnych w branży budowlanejpowiedział Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP Mostostal Warszawa.

Przypomnijmy, że działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wspierają Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży.

Do tej pory Mostostal Warszawa oraz pozostałe firmy należące do Porozumienia wprowadziły szereg rozwiązań systemowych z dziedziny BHP obowiązujących wszystkich jego członków. Wśród nich są m.in.: standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców, załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP, wytyczne do Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, szkolenia okresowe dla pracowników, obowiązek używania okularów ochronnych na każdej budowie oraz właśnie Tydzień Bezpieczeństwa.

Wróć