Polityka prywatności Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Twoich danych osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Celem niniejszej „Polityki prywatności” jest pełen opis procesu zbierania i przetwarzania Twoich danych, jak również udzielenie informacji o przysługujących Ci prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, iż:

Administratorem Danych jest Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa.

Dane zbierane są na dwa sposoby:

1)      automatycznie, gdy wchodzisz na stronę;

2)      gdy podajesz je dobrowolnie w formularzu kontaktowym.

Dane pozyskiwane automatycznie zbierane są w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz celach statystycznych.

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, informujemy Cię o cookies oraz pytamy o zgodę na ich używanie. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.). Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

 

Pamiętaj, że gdy wyłączysz cookies, strona może nie działać poprawnie. Szczegółowa polityka cookies znajduje się pod następującym linkiem: https://www.mostostal.waw.pl/politykacookies

Dane te nie służą profilowaniu.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.” Dane te niezbędne są do zapewnienia przez Mostostal Warszawa S.A. świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy niezbędne są w celu odpowiedzi na Twoje, przesłane do nas, zapytanie. Dane te to: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art.6 ust. 1 pkt a) RODO – wyrażona przez Ciebie zgoda.

Twoje dane przechowywane będą przez okres:
a) w przypadku danych zbieranych automatycznie-8 tygodni, a w przypadku plików cookies- przez  godzinę lub do zamknięcia okna przeglądarki;
b) w przypadku danych podanych w formularzu kontaktowym – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

Przysługuje Ci prawo:

a)  do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

b)   dostępu do Twoich danych osobowych,

c)  do sprostowania/uzupełnienia danych,

d)   do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

e)   do ograniczenia przetwarzania danych,

f )   do przenoszenia danych,

g)      do sprzeciwu,

h)      do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 

Zgodnie z art. 77 RODO, pzysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie swoich danych i realizacji praw ich dotyczących możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: iod@mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa S.A. stosuje również narzędzie Google Analytics do analizowania ruchu na stronie internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Google Analytics używa adresów IP, by ustalać położenie geograficzne użytkowników oraz chronić działanie usługi i zapewniać bezpieczeństwo. 

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności”.