Projekty infrastrukturalne Mostostalu Warszawa

W ciągu ponad 70-ciu lat działalności, Mostostal Warszawa był zaangażowany w budowę najważniejszych obiektów infrastrukturalnych. Zbudowaliśmy kilometry polskich autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice miast, a także większość warszawskich mostów. Zbudowaliśmy również Most Rędziński we Wrocławiu - czwarty co do wielkości betonowy most na świecie i najwyższy i najdłuższy most w Polsce.

Ostatnie miesiące pokazały, że Mostostal Warszawa jest coraz bardziej aktywny w budownictwie drogowym. - Ostatnie sukcesy Mostostalu Warszawa cieszą tym bardziej, że pierwsza, zrealizowana ponad 70 lat temu przez naszą firmę inwestycja to również projekt infrastrukturalny: odbudowa Mostu Poniatowskiego w Warszawie - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

14.05.2018 - Symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Strzyżowa

14 maja 2018 r. wbito łopatę pod obwodnicę Strzyżowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Alicja Zając, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, starosta strzyżowski Robert Godek, a także dyrektor obszaru infrastruktury Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak.

19.07.2018 - podpisanie umowy na realizację S61 Ełk Południe-Wysokie

19 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie. - S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej - mówił podczas uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

26.07.2018 - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73

26 lipca br. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł. - Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

14.11.2018 - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę S19 Nisko Południe-Podgórze

14 listopada 2018 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i ACCIONA Construcción podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”. Wartość umowy to 272,5 mln PLN brutto.

30.01.2019 - przekazanie placu budowy pod I etap obwodnicy Morawicy

30 stycznia 2019 r. kielecki Oddział GDDKiA przekazał Mostostalowi Warszawa - liderowi konsorcjum realizującego inwestycję - plac budowy pod I etap obwodnicy Morawicy w ciągu DK73.

13.05.2019 - Symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

13 maja 2019 r. uroczyście wbito łopatę pod obwodnicę Stalowej Woli i Niska. – Dzisiejsza uroczystość cieszy nas tym bardziej, że jest kolejną oznaką powrotu naszej firmy do realizacji dróg w Polsce oraz stanowi o ważności tego segmentu budownictwa w naszym portfelu. Stale wzmacniamy nasz potencjał kadrowy i sprzętowy. Ruszają prace przy budowie obwodnicy Morawicy, a w przyszłym roku rozpoczną się prace przy budowie odcinków dróg ekspresowych: S61 oraz S19, które w tej chwili są w fazie projektowania. Cieszę się zatem, że dzisiaj możemy rozpocząć budowę tej obwodnicy po kilkuletniej przerwie dla największego Inwestora, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - mówił podczas uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

20.05.2019 - Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Praszki w ciągu DK45

20 maja br. Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. - Obwodnica Praszki to bardzo ważna inwestycja dla Mostostalu Warszawa. Dzisiejsza umowa jest oznaką zaangażowania naszej firmy w obszar budownictwa drogowego oraz stanowi o ważności tego segmentu w naszym portfelu - mówił Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. - Utrzymujemy również nasze zaangażowanie na terenie województwa opolskiego, na którym prowadzimy prace zw. z budową nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. 

Obecnie - praca wre!

Umowy podpisane, a my już przystąpiliśmy do pracy. W części przypadków jest to praca na etapie projektowania, w niektórych rozpoczęły się prace budowlane. W Strzyżowie prace odbywają się na całej długości obwodnicy. Obecnie realizowane są roboty polegające na wzmocnieniu słabonośnego gruntu, prace ziemne, oraz realizacja obiektów mostowych. Trwają również prace polegające na usuwaniu wszelkich kolizji z sieciami teletechnicznymi, gazowymi, energetycznymi, w tym z linią wysokiego napięcia 110 KV. W tym roku mają zostać zrealizowane pierwsze warstwy bitumiczne na obwodnicy. Całość prac planowana jest do zakończenia na początku 2020 roku.

Wróć