Wyszukiwarka kontraktów

Organizacja

Zarząd LLorente szyma lopez ruiz

Do gory

Miguel Angel Heras Llorente - Wiceprezes Zarządu

ur. 1959, w 1985 roku zdobył tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów, a także ukończył specjalistyczny kurs projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. W 2010 roku brał udział w Programie Szkolenia dla Kadry Zarządzającej w IE Business School. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczął w 1987 roku w IBERINSA na stanowisku Inżyniera Projektanta, gdzie m. in. projektował odwodnienia dla Projektu Metra w Kolumbii. W latach 1988 – 1992 był kierownikiem szeregu robót budowlanych w ENTRECANALES Y TAVORA S.A. głównie z zakresu infrastruktury oraz kolejnictwa. W czasie kolejnych pięciu lat prowadził kontrakty kierował licznymi kontraktami w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Projektami tymi zarządzał w ramach różnych konsorcjów, z których na szczególne podkreślenie zasługuje konsorcjum zawiązane z budową Metra w Medellín (Kolumbia) przez firmy ENTRECANALES y TÁVORA, DYWIDAG y FCC. W roku 1997 doszło do fuzji firm ENTRECANALES Y TÁVORA z CUBIERTAS, w następstwie której w latach 1998 – 2003 Miguel Ángel kontynuował swoją karierę zawodową w firmie, która odtąd otrzymała nową nazwę NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS. Pełnił w tym czasie funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii, później w Kolumbii i Wenezueli, a od 2001 roku również w Portoryko. Spektrum zarządzanych przez niego projektów było szerokie począwszy od budów dróg, autostrad, linii kolejowych, tuneli i akweduktów, po budowę oczyszczalni i renowację portów. Wśród najistotniejszych znalazły się: rozbudowa kolejowego systemu transportu publicznego oraz budowa oczyszczalni ścieków w Portoryko, prowadzone w latach 2001-2003. W latach 2004-2006 Miguel Ángel pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile w firmie ACCIONA SA (powstałej na bazie NECSO). W latach 2006 - 2009, po powrocie do Hiszpanii, objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Koncesji, a w latach 2010 - 2012, Dyrektora Generalnego Obszaru Azja – Australia – Afryka.
W dniu 5 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA.

Do gory

Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu

ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności - budowa mostów. Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko kierownika produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był kierownikiem produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan (Puerto Rico). W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję koordynatora ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt - Barcelona - granica hiszpańsko-francuska. Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był kierownikiem biura technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida - Martorell: pododcinka 6 - stacja w Tarragonie oraz 8b - tunele w Roda de Bara. W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję kontrolera, z ramienia Acciona Infrastructuras S.A. Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwną w Wolinie. W latach 2003 - 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk - Kiezmark oraz Kiezmark - Jazowa.
Od lutego 2005 pełni funkcję dyrektora technicznego Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce. W dniu 25 czerwca 2007, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A., a od dnia 28 listopada 2011 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 Do gory

Jacek Szymanek - Członek Zarządu

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej z pływania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995- 1999 związany z Pepsico gdzie odpowiedzialny był za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union obecnie Aviva. W kolejnych latach 2004-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora Personalnego odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska gdzie przez 6 lat był odpowiedzialny za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania personelem w ramach Grupy FM Logistic.
Od września 2011 roku związany jest z Mostostalem Warszawa gdzie piastuje stanowisko Dyrektora Biura Personalnego. Według oświadczenia p. Jacek Szymanek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mostostal Warszawa S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W dniu 3 lutego 2012, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład zarządu Mostostalu Warszawa S.A.

Do gory

Carlos Resino Ruiz - Członek Zarządu

ur. 1963, w 1985 ukończył Uniwersytet Complutense W Madrycie uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2000 ukończył IESE Business School Universytetu Navarra, zaś w roku 2009 Escuela de Organización Industrial (Podyplomowa Szkoła Przygotowania Inżynierskiego). W latach 1993-1995 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona Infraestructuras S.A. na projekcie Impregilo- Torno- Al Wahda Power w Maroku. W latach 1995 – 1997 był Regionalnym Dyrektorem Finansowym Acciona Infraestructuras S.A. w Maroku. W latach 2000 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Obszarze Centrum i Obszarze Budownictwa Inżynierskiego w Acciona Infraestructuras S.A. Od maja 2010 do lutego 2013 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Acciona Ingeniería S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Dyrektor ds. Kontrolingu w Mostostal Warszawa S.A.
Carlos Resino Ruiz pełni również funkcje w spółkach zależnych Mostostal Warszawa S.A., tj. członka zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. oraz jest członkiem rad nadzorczych AMK Kraków S.A. i Energezap Sp. z o.o. W dniu 26 czerwca 2014 roku rada nadzorcza powołała Carlosa Resino Ruiz w skład Zarządu Spółki VII kadencji, w którym pełni on funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych.

 

Do gĂłry Powrot drukuj stronę

AKTUALNOŚCI

tło

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

firma | realizacje | relacje inwestorskie | biuro prasowe | kontakt | mapa strony