Wyszukiwarka kontraktów

Organizacja

Zarząd LLorente szyma lopez ruiz

Do gory

Miguel Angel Heras Llorente - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

ur. 1959, w 1985 roku zdobył tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów, a także ukończył specjalistyczny kurs projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. W 2010 roku brał udział w Programie Szkolenia dla Kadry Zarządzającej w IE Business School. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczął w 1987 roku w IBERINSA na stanowisku Inżyniera Projektanta, gdzie m. in. projektował odwodnienia dla Projektu Metra w Kolumbii. W latach 1988-1992 był kierownikiem szeregu robót budowlanych w ENTRECANALES Y TAVORA głównie z zakresu infrastruktury oraz kolejnictwa. W czasie kolejnych pięciu lat kierował licznymi kontraktami w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Projektami tymi zarządzał w ramach różnych konsorcjów, z których na szczególne podkreślenie zasługuje konsorcjum zawiązane z budową Metra w Medellin (Kolumbia) przez firmy ENTRECANALES y TAVORA i DYWIDAG y FCC. W roku 1997 doszło do fuzji firm ENTRECANALES Y TÁVORA z CUBIERTAS, w następstwie której w latach 1998-2003 kontynuował swoją karierę zawodową w firmie, która odtąd otrzymała nową nazwę NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS. Pełnił w tym czasie funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii, później w Kolumbii i Wenezueli, a od 2001 roku również w Portoryko. Spektrum zarządzanych przez niego projektów było szerokie, począwszy od budowy dróg, autostrad, linii kolejowych, tuneli i akweduktów, po budowę oczyszczalni i renowację portów. Wśród najistotniejszych znalazły się m.in.: rozbudowa kolejowego systemu transportu publicznego oraz budowa oczyszczalni ścieków w Portoryko, prowadzone w latach 2001-2003. W latach 2004-2006 Miguel Ángel pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile w firmie ACCIONA. W latach 2006 - 2009, po powrocie do Hiszpanii, objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Koncesji, a w latach 2010 - 2012, Dyrektora Generalnego Obszaru Azja-Australia-Afryka. W dniu 5 grudnia 2012 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółki zależnej Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Płock SA.

Do gory

Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności - budowa mostów. Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko Kierownika Produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był Kierownikiem Produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan (Puerto Rico). W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję Koordynatora Ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt - Barcelona-granica francuska. Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był Kierownikiem Biura Technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida-Martorell. W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję Kontrolera, z ramienia NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwnę w Wolinie. W latach 2003 - 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk - Kiezmark oraz Kiezmark - Jazowa.
Od lutego 2005 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce. W dniu 25 czerwca 2007 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, a od dnia 28 listopada 2011 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Pełni również funkcje Prezesa Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA.

 Do gory

Jacek Szymanek - Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995- 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego. Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji , IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcje Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o.

Do gory

Carlos Resino Ruiz - Członek Zarządu ds. Finansowych

ur. 1963, w 1985 ukończył Uniwersytet Complutense w Madrycie uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2000 ukończył IESE Business School Universytetu Navarra, zaś w roku 2009 Escuela de Organización Industrial (Podyplomowa Szkoła Przygotowania Inżynierskiego). W latach 1993-1995 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona na projekcie Impregilo- Torno- Al Wahda Power w Maroku. W latach 1995-1997 był Regionalnym Dyrektorem Finansowym Acciona w Maroku. W latach 2000-2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Obszarze Centrum i Obszarze Budownictwa Inżynierskiego w Acciona Infraestructuras. Od maja 2010 do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Acciona Ingeniería S.A. Od marca 2013 r. jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu. W dniu 26 czerwca 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Pełni również funkcje Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: AMK Kraków S.A. i Energezap Sp. z o.o.

 

Do gĂłry Powrot drukuj stronę

AKTUALNOŚCI

tło

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

firma | realizacje | relacje inwestorskie | biuro prasowe | kontakt | mapa strony