Wyszukiwarka kontraktów

Organizacja

Zarząd

Do gory

Jose Angel Andres Lopez - Wiceprezes Zarządu

ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności - budowa mostów.
Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko kierownika produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był kierownikiem produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan (Puerto Rico). W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję koordynatora ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt - Barcelona - granica hiszpańsko-francuska. Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był kierownikiem biura technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida - Martorell: pododcinka 6 - stacja w Tarragonie oraz 8b - tunele w Roda de Bara.
W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję kontrolera, z ramienia Acciona Infrastructuras S.A. Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwną w Wolinie. W latach 2003 - 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk - Kiezmark oraz Kiezmark - Jazowa. Od lutego 2005 pełni funkcję dyrektora technicznego Acciona Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce.
W dniu 25 czerwca 2007, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A., a od dnia 28 listopada 2011 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Do gory

Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu

ur. 1968, ukończył Uniwersytet w Salamance (Hiszpania) uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych i zarządzania.
Od 1995 roku związany jest z firmą Acciona Infraestructuras S.A. W latach 1995-1998 był kierownikiem kontroli kosztów przy realizacji tunelu Doukkala w Maroku, a od 1997 roku pełnił również funkcję kierownika administracyjnego przy tej inwestycji. Od 1998 do 2002 roku pracował w oddziale Acciona Infraestructuras S.A. w Libanie, najpierw na stanowisku kierownika administracyjnego, a od sierpnia 2000 roku, dyrektora finansowego i kontrolera kosztów. W latach 2002-2004 sprawował funkcję kierownika administracyjnego oraz kontrolera kosztów spółki w regionie Castilla - La Mancha. Od 2005 roku jest pełnomocnikiem Acciona Infraestructuras S.A. na rynku polskim oraz zajmuje stanowisko głównego audytora w firmie Mostostal Warszawa S.A. Do czerwca 2007 pełnił funkcję prokurenta polskiej spółki.
W dniu 25 czerwca 2007, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład zarządu Mostostalu Warszawa S.A.
Miguel Vegas Solano jest również członkiem rad nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa S.A.: REMAK S.A., Mostostal Płock S.A., Mostostal Puławy S.A., AMK Kraków S.A., WROBIS S.A., Energezap Sp. z o.o., Mezap Sp. z o.o. oraz innych spółek zależnych od hiszpańskiego inwestora: Acciona Nieruchomości Sp. z o.o., Osiedle Leśne Sp. z o.o. Ponadto pełni rolę członka zarządu w spółkach: Tajro Sp. z o.o., Tucana Sp. z o.o., Pongo Sp. z o.o.

 Do gory

Miguel Angel Heras Llorente - Wiceprezes Zarządu

ur. 1959, w 1985 roku zdobył tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów, a także ukończył specjalistyczny kurs projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. W 2010 roku brał udział w Programie Szkolenia dla Kadry Zarządzającej w IE Business School.
Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczął w 1987 roku w IBERINSA na stanowisku Inżyniera Projektanta, gdzie m. in. projektował odwodnienia dla Projektu Metra w Kolumbii.
W latach 1988 – 1992 był kierownikiem szeregu robót budowlanych w ENTRECANALES Y TAVORA S.A. głównie z zakresu infrastruktury oraz kolejnictwa. W czasie kolejnych pięciu lat prowadził kontrakty kierował licznymi kontraktami w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Projektami tymi zarządzał w ramach różnych konsorcjów, z których na szczególne podkreślenie zasługuje konsorcjum zawiązane z budową Metra w Medellín (Kolumbia) przez firmy ENTRECANALES y TÁVORA, DYWIDAG y FCC.
W roku 1997 doszło do fuzji firm ENTRECANALES Y TÁVORA z CUBIERTAS, w następstwie której w latach 1998 – 2003 Miguel Ángel kontynuował swoją karierę zawodową w firmie, która odtąd otrzymała nową nazwę NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS.
Pełnił w tym czasie funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii, później w Kolumbii i Wenezueli, a od 2001 roku również w Portoryko. Spektrum zarządzanych przez niego projektów było szerokie począwszy od budów dróg, autostrad, linii kolejowych, tuneli i akweduktów, po budowę oczyszczalni i renowację portów. Wśród najistotniejszych znalazły się: rozbudowa kolejowego systemu transportu publicznego oraz budowa oczyszczalni ścieków w Portoryko, prowadzone w latach 2001-2003.
W latach 2004-2006 Miguel Ángel pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile w firmie ACCIONA SA (powstałej na bazie NECSO). W latach 2006 - 2009, po powrocie do Hiszpanii, objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Koncesji, a w latach 2010 - 2012, Dyrektora Generalnego Obszaru Azja – Australia – Afryka.
W dniu 5 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA.

Do gory

Jacek Szymanek - Członek Zarządu

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej z pływania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od 17 lat związany jest z obszarem zarządzania personelem . Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995- 1999 związany z Pepsico gdzie odpowiedzialny był za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union obecnie Aviva. W kolejnych latach 2004-2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora Personalnego odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska gdzie przez 6 lat był odpowiedzialny za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania personelem w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku związany jest z Mostostalem Warszawa gdzie piastuje stanowisko Dyrektora Biura Personalnego. Według oświadczenia p. Jacek Szymanek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Mostostal Warszawa S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W dniu 3 lutego 2012, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład zarządu Mostostalu Warszawa S.A.

Do gory

 

Krzysztof Sadłowski - Członek Zarząd

ur. 1963, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, magister inżynier mechanik. Ukończył również kilka specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, w tym Podyplomowe Studium Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
W latach 1990 – 2007 pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. pełniąc stanowiska: inżyniera ds. remontów urządzeń energetycznych, specjalisty ds. turbin – inspektora nadzoru cieplno-mechanicznego, kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju, Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. W latach 2007-2009 był Zastępcą Dyrektora Generalnego w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Od czerwca 2009 roku pracuje w Mostostalu Warszawa S.A. Pełnił stanowisko Dyrektora Pionu Energetyki Zawodowej i zdobyte doświadczenie w branży elektroenergetycznej przekładał na przygotowanie i realizację remontów i inwestycji, w tym budowę nowych obiektów energetycznych w obszarach różnych technologii: energetyki konwencjonalnej, gazowo-parowej, odnawialnej.
W dniu 5 grudnia 2012, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A.

 

Do gĂłry Powrot pobierz stronę w pdf drukuj stronę

AKTUALNOŚCI

tło

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

firma | realizacje | relacje inwestorskie | biuro prasowe | kontakt | mapa strony

projekt: difronte