Równowaga między życiem prywatnym, a zawodowym

Mostostal Warszawa to firma, która wie, że dobre samopoczucie pracowników to niezbędny element rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego stale wdraża i prowadzi szereg inicjatyw społecznych, prozdrowotnych i edukacyjnych, które pomagają zatrudnionym doskonalić się i rozwijać nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Jedną z inicjatyw propagowanych przez Mostostal Warszawa jest również akcja „Dwie godziny dla Rodziny” organizowana w Polsce od 2012 roku. W ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego na dzień 15 maja pracownicy firmy mogą wyjść z pracy 2 godziny wcześniej niż zwykle.  Celem akcji jest wspieranie więzi rodzinnych i pomoc pracownikom w utrzymaniu właściwego balansu między życiem zawodowym i prywatnym. 

Mostostal Warszawa stale prowadzi też politykę prozdrowotną poprzez cykl kampanii edukacyjnych związanych z promocją zdrowia. Oferuje rozbudowane Programy Profilaktyki Zdrowotnej tj. „Zdrowa Kobieta” i „Zdrowy Mężczyzna” realizowane w ścisłej współpracy z partnerem medycznym, czy nieodpłatne zdrowe posiłki dla pracowników budów.

Pracownicy Mostostalu Warszawa mają też trzy dodatkowe dni wolne od pracy przypadające z okazji ważnych Świąt tj. Wigilia Bożego Narodzenia, Sylwester czy Urodziny Pracownika. Dodatkowo zatrudnieni w biurach maja skrócony czas pracy w piątki (do godziny 13.30). Spółka promuje również aktywny styl życia, zapewniając pracownikom udział w programie sportowo-rekreacyjnym MultiSport, czy udogodnienia dla osób, które przyjeżdżają do pracy rowerem.