Mostostal Kielce

Mostostal Kielce SA specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych. Spółka produkuje konstrukcje stalowe w klasie EXC1 do EXC4 zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090 i PN-EN ISO 9001 oraz standardami NATO określonymi w AQAP 2110.  W swojej działalności Mostostal Kielce SA wykorzystuje potencjał własnych warsztatów produkcyjnych o mocach 1000 ton konstrukcji miesięcznie. Strategia firmy zakłada równoległą działalność w obszarach budownictwa mostowego oraz inwestycji przemysłowych. Początki działalności związane były z inwestycjami przemysłu cementowo-wapienniczego. Aktualnie realizuje głownie kontrakty dostaw i montażu konstrukcji stalowych dla budowy nowych bloków energetycznych w kraju i zagranicą oraz instalacji oczyszczania spalin dla dostawców nowoczesnych technologii ochrony środowiska. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje dziesiątki mostów i wiaduktów stalowych rocznie. Od 1998 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.